Tag: ưu điểm của gỗ Dẻ gai

Tìm hiểu những ưu điểm của gỗ Dẻ gai

Tìm hiểu những ưu điểm của gỗ Dẻ gai

Nhờ 3 đặc điểm nổi bật kể trên, gỗ Dẻ gai đã trở thành dòng gỗ được ưu tiên lựa chọn trong các hạng mục như: đồ gỗ nội thất, cửa đi, ván sàn, gỗ chạm nội thất, ván lót