Tag: tư vấn nhà gỗ 5 gian cổ truyền

Tìm hiểu nhà gỗ 5 gian cổ truyền

Tìm hiểu nhà gỗ 5 gian cổ truyền

Khác với cột chính, xà nhà là các giằng ngang nhằm liên kết các cột với nhau. Nhà gỗ cổ truyền chia xà nhà thành hai loại cơ bản là xà nằm trung khung và xà nằm ngoài khung. Chúng