Tag: phân biệt gỗ sồi đỏ và gỗ sồi trắng

Hướng dẫn phân biệt gỗ sồi đỏ và gỗ sồi trắng

Hướng dẫn phân biệt gỗ sồi đỏ và gỗ sồi trắng

Khi so sánh với gỗ sồi trắng, sồi đỏ không phải là khá khả năng kháng sâu, nhưng cả hai loại gỗ được coi là rất mạnh mẽ và khả năng chống vết lõm và vết trầy xước. Gỗ sồi