Tag: nội thất bằng gỗ veneer

Có nên làm nội thất bằng gỗ veneer

Có nên làm nội thất bằng gỗ veneer

Phải đến đầu năm 2005, khi mà nhu cầu về nội thất đồ gỗ không chỉ dừng lại là các sản phẩm có sẵn, kiểu dạng và kích thước mặc định . Khách hàng đã hướng sang xu thế làm