Tag: nhà ở ba gian

Tư vấn phong thủy nhà gỗ ba gian

Tư vấn phong thủy nhà gỗ ba gian

Nếu lập luận theo Dương trạch tam yếu vào nhà ở thì một căn nhà được coi là tốt thì phải có cả hướng sau nhà và hướng phải nhà đều tốt. Vì đây là nhà đơn do đó mà