Tag: nhà gỗ cổ truyền của cư dân Bắc Bộ

Tìm hiểu nhà gỗ cổ truyền của cư dân Bắc Bộ

Tìm hiểu nhà gỗ cổ truyền của cư dân Bắc Bộ

Trong kiến trúc nhà gỗ truyền thống, cột trụ nhà được coi như phần đỡ chính của công trình. Tất cả sức nặng của ngôi nhà đều đặt lên cột vì thế, cột trụ nhà thường được làm dạng tròn,