Tag: ngôi nhà truyền thống

Kết cấu của nhà gỗ cổ truyền

Kết cấu của nhà gỗ cổ truyền

Đôi với người việt số gian trong nhà luôn để lẻ, không để chẵn thường là 1, 3, 5, 7 cùng 2 chái. Nhà phải được làm từ các loại chất liệu tốt như: Gỗ Lim, Đinh, Sến, Táu… để