Tag: mẫu nhà gỗ 5 gian 2 chái

Tư vấn nhà gỗ 5 gian 2 chái

Tư vấn nhà gỗ 5 gian 2 chái

Thông thường, gian chính giữa cũng là gian to nhất được dùng làm phòng thờ, nơi tiếp khách. Bốn gian còn lại được phân sang 2 bên dùng làm phòng ngủ cho khách và người nhà. 2 chái dùng làm