Tag: lựa chọn hàng đầu trong kiến trúc nhà gỗ

Gỗ Lim là lựa chọn hàng đầu trong kiến trúc nhà gỗ

Gỗ Lim là lựa chọn hàng đầu trong kiến trúc nhà gỗ

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại gỗ lim khác nhau, tùy vào tuổi đời cũng như đặc tính riêng biệt mà người ta dùng gỗ vào các công đoạn thích hợp. Vì sở hữu quá nhiều ưu