Tag: Kinh nghiệm nhận biết sàn gỗ Malaysia

Kinh nghiệm nhận biết sàn gỗ Malaysia chính hãng

Kinh nghiệm nhận biết sàn gỗ Malaysia chính hãng

Còn những loại sàn gỗ được sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Malaysia thì sẽ có dòng chữ ” the mould Made in Malaysia” nghĩa là khuôn mẫu được sản xuất tại Malaysia. Nhiều người bán hàng lợi