Tag: khung cửa bức bàn cho nhà gỗ

Tìm hiểu khung cửa bức bàn cho nhà gỗ

Tìm hiểu khung cửa bức bàn cho nhà gỗ

Trong hệ thống khung cửa bức bàn thì phần bậc hè và ngưỡng cửa cao. Để đi vào nhà bạn thường phải cúi đầu. Đây là một thiết kế rất thông minh và tài tình mà cha ông ta đã