Tag: độ ẩm

Ảnh hưởng của độ ẩm lên nội thất gỗ

Ảnh hưởng của độ ẩm lên nội thất gỗ

Do tính chất của gỗ, sự thích nghi triệt để là rất quan trọng khi sản xuất đồ đạc. Nhưng khác biệt vùng miền và theo mùa có nghĩa rằng ngay cả sàn gỗ được sản xuất từ những loại